G05-D080 - 1100702

ReTurn: kunder returnerar obearbetade kantlister till REHAU

RAUKANTEX: Nu ännu mer hållbart

REHAU lanserar ReTurn återvinningskoncept för kantlister

28.04.2023


Som REHAU har bevisat genom sina tidigare handlingar, tar företaget frågan om hållbarhet på allvar – och det gäller även RAUKANTEX kantlistslösningar. Nu introducerar divisionen Interior Solutions nästa steg: REHAU ReTurn, en ny komponent i RAUKANTEX eco.protect-portfölj. Detta återvinningskoncept representerar det första steget i att göra kantlister till en del av en långsiktig resurscykel. Med omedelbar verkan kan kunder returnera oanvända kantlister, helst i originalförpackning, till REHAU utan kostnad. REHAU kommer sedan att förvandla dessa kantlister till nya produkter.

Presskontakt

Cornelia Martin

Rheniumhaus, 95111 Rehau
Tel: +49 9283 772261 
press@rehau.com

”För oss är hållbarhet ingen trend; det är en del av vår företagsfilosofi”, säger Daniel Elfe-Degel, Team Leader Product Management and Sustainability Officer för REHAU:s Interior Solutions-division. Genom att producera kantlister och ytor på ett resurssparande sätt erbjuder divisionen konsekvent inredningssektorn nya möjligheter för utformning av hållbara boendemiljöer. Nu öppnar Interior Solutions ett nytt kapitel i sin hållbarhetsportfölj: med omedelbar verkan kan kunder returnera oanvända kantlister, helst i sin originalförpackning. REHAU återför dem sedan till råvarucykeln. Detta är i linje med vår tredelade strategi, bekräftar Daniel Elfe-Degel. ”Vi vill hushålla med resurser, producera på ett hållbart sätt och hålla produkter och råvaror i kretsloppet. Dessa tre aspekter kommer att leda till en miljövänlig ekonomi.” För att nå dessa mål har REHAU vidtagit konkreta åtgärder för specifika produktlinjer. Andelen återvunnet material har redan ökats i tillverkningen av t.ex. RAUKANTEX kantlister, och fler alternativa råvaror används. För att undvika termisk återvinning av kantlister som inte längre behövs, markerar det första steget av återvinningsinitiativet en ny milstolpe på vägen mot en cirkulär ekonomi. 

Kunderna drar också nytta av ReTurns cirkulära koncept

Den nya tjänsten handlar om obearbetade kantlister tillverkade av ABS och PP. Genom att returnera dessa säkerställer kunderna att materialen kan återanvändas i form av återvunnet material utan att behöva termiskt återvinnas. Proceduren är följande: kunder med lager av kompletta och obearbetade kantlistrullar kan rapportera dessa kvantiteter till REHAU. REHAU hämtar materialet från kunden och skickar det vidare till specifika insamlingsställen. Resterande kvantiteter sorteras sedan och förädlas till regranulat. REHAU står för kostnaderna för transport och bearbetning. Det återvunna materialet återförs sedan till produktionen. Detta gynnar inte bara miljön utan också kunden: de sparar kasseringskostnader, minskar sina lagringskostnader och skapar utrymme i logistiken. Viktigast av allt, i samarbete med REHAU, spelar kunderna en aktiv roll för att minska CO2-utsläppen samtidigt som de sparar resurser. Genom detta banar de väg för uppnåendet av framtida återvinningsmål i relation till plast – mål som för närvarande definieras som en del av den europeiska gröna given. De viktigaste kärnelementen kommer att vara: ett förbud mot termisk återvinning av plast, en ökning av återvinningsgraden och obligatorisk användning av återvunnet material i produktionen.

M00-D1825 - 1094472

REHAU sorterar och bearbetar materialen till regranulat

M00-D1531_02 - 1095124

Hållbara kantlister: RAUKANTEX eco & evo

En cirkulär ekonomi som nästa steg i ett omfattande hållbarhetskoncept.

Det cirkulära initiativet är nästa logiska steg i utvecklingen av mer miljövänliga kantlister. Som sagt, systemet är bara ytterligare en komponent i ett spektrum av aktiviteter som REHAU har utökat i flera år. Sedan 2020, t ex, har europeiska kantlistsproduktionsanläggningar använt 100 procent förnybara energikällor som har genererats internt. Två hållbara produktlinjer har också introducerats: RAUKANTEX eco, där 50 procent postindustriellt återvinningsmaterial används i produktionen, och RAUKANTEX evo, som, jämfört med en konventionell kant av polypropen, säkerställer att icke-fossila primära råvaror används i produktionen istället för råolja. Dessutom har länderna i EMEA-regionen redan fasat ut produktionen av kantlister i PVC, säger Daniel Elfe-Degel. Vi kommer att fortsätta följa den här vägen efter att ha tagit ett nytt, stort steg med återvinningskonceptet ReTurn.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection