Intervju med TCM Group

Hållbara kökslösningar i Skandinavien

"Vi skapar bättre köksmiljöer för ditt hems hjärta"

TCM Group är den tredje största kökstillverkaren i Skandinavien, med huvudkontor i Danmark och cirka 140 försäljningsställen i hela Skandinavien. TCM Group har en flervarumärkesstrategi och står bakom varumärken som Svane Køkkenet, Tvis Køkken, Nettoline och andra egna varumärken, och är också aktiv inom e-handel. Sortimentet omfattar köks-, badrums- och förvaringslösningar som utvecklas och tillverkas i Danmark. Produktionen sker in-house och på beställning. Cirka 90 procent av de råvaror som används i produktionen kommer från lokala leverantörskedjor i Europa. Vi talade med Malene Karstoft, hållbarhetschef på TCM Group, om strategin och genomförandet av hållbarhetsprojekt på TCM Group.

Malene Karstoft, som en av de största kökstillverkarna på den skandinaviska marknaden har ni ett stort inflytande på hållbarhetsfrågan. I vilken utsträckning är TCM Group en föregångare för hela branschen?

Vi är naturligtvis medvetna om att kök är konsumtionsvaror och att vi genom att tillverka kök uppmuntrar konsumenterna att köpa produkter. Även om det mest hållbara vore att inte producera någonting alls, är det möjligt att hitta rätt balans i produktionen. På TCM Group är nyckeln vårt strategiska ESG-tänkande "RE:DUCE - RE:USE - RE:THINK".

RE:DUCE handlar om att minska den totala materialförbrukningen och minska koldioxidavtrycket. 

RE:USE handlar om att öka andelen återvunnet material, i de material vi använder, i våra processer och i vår interaktion med kunderna. 

RE:THINK handlar om att tänka om när det gäller vad vi producerar och hur, att sträva efter hållbarhet och balans i alla aspekter av vår verksamhet. På så sätt ifrågasätter vi traditioner, normer och material som används.

MaleneKarstoft_CL - 1118969

Malene Karstoft, hållbarhetschef på TCM Group

Var exakt är du aktiv här?

Ansvar och hållbarhet har alltid varit en viktig del av vår verksamhet. Ansvar gentemot miljön, ansvar gentemot kunderna och ansvar gentemot våra medarbetare.

TCM Group har undertecknat FN:s Global Compact i mer än ett decennium och stöder aktivt FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Därför är det bara naturligt för oss att tänka på alla dessa punkter.

Vår ESG-strategi är integrerad i vår affärs- och produktstrategi. Ett av fokusområdena är våra produkters påverkan på inomhusklimatet i människors hem. Vi vet att människor tillbringar mer än 90 procent av sin tid inomhus, och eftersom våra produkter placeras inomhus är det viktigt att säkerställa att våra produkter inte bidrar till ett dåligt inomhusklimat. Det är därför alla våra produkter är certifierade enligt den danska standarden för inomhusklimat. När vi gör ändringar i råvarorna certifieras våra produkter av tredje part för att säkerställa att vi kontinuerligt förbättrar oss på detta område.

För att hålla balansen i produktion av nya kök arbetar vi för att säkerställa att de är av hög kvalitet och har en mycket lång livslängd. Ett sätt att säkerställa detta är att använda rätt råmaterial, arbeta med lämpliga leverantörer och se till att produkterna kan repareras, återanvändas och uppgraderas för att passa moderna livsstilar.

Finns det en aktiv efterfrågan på hållbara kök på marknaden?

Särskilt på fastighetsmarknaden kan man se ett ökat fokus på dokumenterade och certifierade produkter. För oss handlar det om att vara ansvarsfulla och transparenta när det gäller våra produkter och att tänka på nästa generation. Vi ifrågasätter ständigt oss själva - det är en del av vårt design-DNA.

En av era nya produktlinjer heter "INFINITY"? Vad handlar det om?

Ett tydligt fokus för oss är cirkulär produktdesign. Den första produktlinjen där vi har tänkt om kring vad vi producerar och hur, enligt RE:THINK, heter "INFINITY".

I början av 2022 har vi satt upp målet att utveckla en verkligt cirkulär produkt där så många detaljer och material som möjligt uppfyller de nya kraven. Vår forsknings- och utvecklingspersonal har arbetat under hela året för att göra detta till verklighet och resultatet är vår nya produkt "INFINITY".

I "INFINITY" består spånskivan till minst 90 procent av fragmenterat industriavfall och avfall från återvinningsstationer. De återstående 10 procenten är virke från snabbväxande amträd. Både avfallet och spånskivan kommer från lokala källor eller lokal produktion. Dessutom är "INFINITY" utrustad med RAUKANTEX evo kantlister. Denna produkt är en helt ny kantlist där PP-basmaterialet är ISCC PLUS-certifierat och därför baserat på icke-fossila råvaror (min. 50 procent). "INFINITY" är både en helt cirkulär produkt som kan återvinnas om och om igen, och ett viktigt steg på vägen mot helt cirkulära produktsortiment.

2022_11_29_Svanekoekken_Infinity_Leaf_EH45660_CL - 1118972

2022_11_29_Svanekoekken_Infinity_Leaf_EH45699_CL - 1118971

Det låter perfekt. Hur lyckades REHAU övertyga dig om RAUKANTEX evo?

Eftersom ett av de känsligaste områdena på en köksfront är möbelkanten, är det mycket viktigt för oss att hitta en metod för att permanent täcka detta område. Vi har haft goda erfarenheter av att arbeta med REHAU. Och med kantlisten RAUKANTEX evo, som är baserad på certifierat icke-fossilt material, kom REHAU med ett erbjudande som var en utmärkt lösning för vårt projekt.

Hur aktivt var REHAU involverat i de pågående produktionsprocesserna för de hållbara programlinjerna?

Med vår produktlinje "INFINITY" ville vi göra råvaran synlig under färgskiktet, eftersom ytan har en unik individuell färg och utseende. REHAU var mycket engagerat i utvecklingen av en möbelkant som stöder ytans unika visuella utseende.

2022_11_29_Svanekoekken_Infinity_Leaf_EH45749_CL - 1118970

2022_11_29_Svanekoekken_Infinity_Leaf_EH_DSF5464_CL - 1118973

Hur har ni försökt att göra era kunder medvetna om denna särskilt hållbara produktlinje?

I Danmark gäller strikta regler för påståenden om hållbara produkter för att förhindra greenwashing. Transparens är mycket viktigt för oss. "INFINITY" har därför utformats med avseende på kommunikation av bilder och budskap på ett sådant sätt att storyn medvetet skiljer sig från vår traditionella kommunikation inom området kök. Vi fokuserade på att berätta en faktabaserad historia med tonvikt på transparens. 

I Danmark betraktas kök som en del av byggnaden. I takt med att hållbara byggnader blir allt vanligare och investerare och banker fokuserar på att endast finansiera hållbara byggnader, sker en massiv ökning av hållbara byggprogram som DGNB. Systemet liknar det som implementeras i Tyskland, men kraven baseras på danska byggregler och standarder. Det fanns mycket positiv feedback på hur "INFINITY" stöder hållbara byggregler som DGNB. 

"INFINITY" är bara det första steget på den resa vi är på.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection