Que es la sostenibilidad del medioambiente

Hållbarhet

Resurser är värdefulla – och bör behandlas som sådana

I den så kallade linjära ekonomin används principen ”ta – gör – släng”-principen. Det innebär att råvaror förädlas till produkter som helt enkelt kasseras i slutet av sin livscykel. Detta leder till förstörelse av många värdefulla (och ändliga) råvaror som faktiskt kunde ha återvunnits.
 

Dags att tänka om: cirkulär ekonomi på REHAU

I åratal har REHAU aktivt följt den så kallade cirkulära ekonomins synsätt. Med hjälp av våra egna återvinningsanläggningar och storskaliga investeringar vill vi säkerställa att när en produkt väl är tillverkad så finns den kvar i materialkretsloppet så länge som möjligt – utan ytterligare avfall.

Att främja den cirkulära ekonomin

Med sin tradition som ett ansvarsfullt familjeföretag med innovativa produkter och framtidsinriktade investeringar har REHAU uppfyllt de grundläggande kraven för hållbar förvaltning i många år. Se filmer om hur vi fortsätter arbetet för att bevara livskvaliteten på planeten för nuvarande och framtida generationer på www.rehau.com/sustainability.


Som ett familjeföretag är hållbarhet en integrerad del av vårt DNA. Redan från början har vi tänkt i termer av generationer och inte kvartalsresultat.'

Dr. Veit Wagner,
President för REHAU Group

MA-D800 - 76262

Som ett familjeföretag är hållbarhet en integrerad del av vårt DNA. Redan från början har vi tänkt i termer av generationer och inte kvartalsresultat.'

Dr. Veit Wagner,
President för REHAU Group

PEFC

Garanterat tåligt

Våra RAUVISIO crystal-, brilliant- och Noir-produkter uppfyller PEFC-kriterierna för en komplett leveranskedja för hållbara skogsprodukter. 

RAUKANTEX kantlister är en av REHAU:s äldsta produkter och är själva ryggraden i vår produktvärld för möbellösningar. Hållbarhet spelar också en nyckelroll här: i ansvarsfull användning av råvaror, ständig förbättring av våra föroreningsfria formuleringar och maximal återvinning och återanvändning av produktions- och bearbetningsavfall. 100 % av produktionen vid våra europeiska kantlistsfabriker drivs redan med klimatneutral el.


Icon_CO2_down_White - 100664

29%

CO2
-besparing**

Icon_Recycling_Quote_White - 100669

12%

återvinningsgrad i procent av det totala tonnaget*


Icon_Recycling_Fensterprofil_White - 100666

97 000 t

CO2-besparingar genom återvinning av gamla fönster*

Icon_Recycling_Produktion_White - 100668

90%

återvinningsgrad för returmaterial*

Icon_Recycling_Verpackung_White - 100672

65%

av förpackningar gjorda av hållbara material*

Icon_Stromsparen_White - 100673

17%

elbesparing (kWh/kg)**


Icon_Strom_erneuerbar_White - 100677

20%

elförsörjning från förnybar energi*

Icon_Wassersparen_White - 100679

31%

vattenbesparing**


Spara resurser, utveckla hållbara möbelkomponenter

Hållbarhet är mer än bara ett ord för Interior Solutions-divisionen. ”Det är ingen trend; det är en del av vår företagsfilosofi”, säger Daniel Elfe-Degel, Team Leader Product Management and Sustainability Officer för REHAU:s Furniture Solutions-division. Genom att producera kantlister och ytor på ett resurssparande sätt erbjuder divisionen konsekvent inredningssektorn nya möjligheter för utformning av hållbara boendemiljöer.
 

M00-D1930_CL - 1114055

Divisionen utökar ständigt sin verksamhet för att spara resurser. Sedan 2020 har produktionen av kantlist i alla europeiska anläggningar drivits till 100 % av förnybara energikällor, som genereras inom den egna verksamheten. Det finns också två nya hållbara produktlinjer: RAUKANTEX eco, där 50 % postindustriellt återvinningsmaterial används i produktionen, och RAUKANTEX evo, som tillverkas av icke-fossila primära råvaror istället för råolja (i motsats till konventionella polypropenkantlister).

Mer om RAUKANTEX eco.protect

Vägen framåt för produkter inriktade mot en cirkulär ekonomi är tydligt definierad för Interior Solutions: målet är att öka andelen återvunnet material som används samtidigt som vi fortsätter att hitta alternativa råvaror och öka vår användning av förnybara energikällor globalt. 

Mer om hållbarhet hos REHAU

G98-D096 - 86059


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection