Pytania i odpowiedzi dot. RAUKANTEX FP

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące obrzeży RAUKANTEX FP.

Budownictwo

Na przykład w Niemczech wzorcowy kodeks budowlany (niem. Musterbauordnung, MBO) definiuje typy obiektów, dla których konieczne jest spełnienie wymogów ochrony przeciwpożarowej:

  • Budynki infrastrukturalne: np. w służbie zdrowia, opiece społecznej, szkolnictwie
  • Wieżowce > 22 m wysokości
  • Budynki handlowe > 800 m²
  • Budynki biurowo-administracyjne > 400 m²
  • Obiekty noclegowe > 12 łóżek
  • Obiekty gastronomiczne > 40 miejsc

Ponadto istnieją rozporządzenia i wytyczne (np. kodeksy krajowe, wytyczne dot. budowy szkół), określające dokładne wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pozwala na ocenę zachowania materiału budowlanego w warunkach pożaru przy użyciu określonych metod badawczych i wartości granicznych. Na obszarze Unii Europejskiej stosuje się ją do produktów wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu. W porównaniu z normą DIN 4102-1 zajmuje się ona bardziej szczegółowo właściwościami materiału budowlanego w zakresie tworzenia się dymu (s = smoke) i  płonących kropli (d = droplets). Takie podejście dotyczy klas materiałów budowlanych A2 – D. Trudno zapalne materiały budowlane nie mogą palić się samodzielnie po usunięciu źródła zapłonu, tzn. są samogasnące. W klasyfikacji europejskiej klasa materiału budowlanego mówi o tym, na ile taki materiał przyczynia się do pożaru.

To jest jedynie orientacyjna klasyfikacja. Faktyczną klasę materiału budowlanego można określić wyłącznie w ramach badania!
DIN 4102-1EN 13501-1
A1, A2 - niepalneA1 – niepalne
A2 - niepalne / trudno zapalne
B1 – trudno zapalneB, C – trudno zapalne
B2 – normalnie zapalneD, E – normalnie zapalne
B3 – łatwo zapalneF – łatwo zapalne

s + smoke = wytwarzanie dymu
s1 – brak / mało
s2 – średnio  
s3 – dużo 

d + droplets = płonące / spadające krople
d0 – brak płonących / spadających kropli
d1 - średnia ilość płonących / spadających kropli
d2 - duża ilość płonących / spadających kropli

Dla klasyfikacji w klasie B, C i D obowiązują normy badań EN 13823 SBI (single burning item, wyroby budowlane poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu) i EN ISO 11925-2 (Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomieni – część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia). Klasyfikacja dokonywana jest w oparciu o wartości graniczne.

Kolej

Poziom zagrożenia (HL) jest zależny od kategorii projektowej i operacyjnej. Istnieją trzy poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL3, gdzie HL3 stanowi poziom najwyższy. Poziom HL określa dysponent taboru, przy najczęściej wymagany jest HL3, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo

Kategoria operacyjna

 

Kategorie projektowe

  
 N: pojazdy standardoweA: automatyczny tryb jazdyD: pojazdy dwupiętroweS: wagony sypialne i kuszetki

pojazdy naziemne

HL1HL1HL1HL2
tunel <= 5 kmHL2HL2HL2HL2
tunel > 5 kmHL2HL2HL2HL3
tunel, ewakuacja boczna niemożliwa HL3HL3HL3HL3


Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich komponentów są zebrane w 26 zestawach wymagań (np. R1, R22, R24, ...). Zależą one od rodzaju zastosowania (funkcji) i miejsca instalacji. Częściowo istnieje lista komponentów. W przypadku innych komponentów uwzględnia się powierzchnię narażoną na działanie ognia, masę palną i otoczenie. Każdy zestaw wymagań składa się ze zdefiniowanych procedur badawczych i określonych wartości granicznych (w zależności od HL1, HL2, HL3). Zestaw wymagań określa dysponent. Wymaganie R definiuje np. zużycie tlenu, wydzielanie ciepła i toksyczność.

R24: masa palna < 500 g gotowego komponentu, z.B.: 23x110 m: 277 g

R22: masa palna >= 500 g gotowego komponentu

Produkt

Klej poliuretanowy (dokładną specyfikację zawiera raport z badania)

Budownictwo: badanie łączonego elementu, składającego się z obrzeża, płyty i kleju; patrz Informacje Techniczne www.rehau.com/ti-raukantex
Kolej: obrzeże RAUKANTEX FP zbadano w ramach DIN EN 45545-2 jako tworzywo, wobec czego brak w tym przypadku zależności od określonej płyty

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection